Rekonstrukce měšťanského domu Havířská 21

2019 / pro soukromého klienta

Zachovat, co je dochované – historické prvky (dveře, trámy, obložky) domu vtisknou identit. Nepředstírat stáří nových prvků – kde vkládáme nové prvky, tam vložit skutečně novou vrstvu. Nové prvky jednoduchého čistého designu – nové vkládané prvky by měly být co nejjednoduší, jednak tak lépe vynikne kontrast mezi novým a starým, aniž by si vzájěmně konkurovali. Vrstvení – zachováním hodnotných starých prvků a jejich doplnění novými nezapírajícími svůj věk dá domu vrstevnatost, která je hlavní devizou historické architektury. Obnovujeme fasádu do ulice do její klasicistní podoby alespoň v hlavních rysech, nyní dům v čase trochu plave. Do ulice i do dvora obnovujeme původní špaletová okna otevíravá ven, zarovnaná s lícem fasády. Obnovujeme základní historické členění fasády dvěma římsami na tři části. Obnovujeme jednoduchou pásoveou bosáž v přízemí, přičemž umisťujeme drobný detail – „falešné“ okno s označením domu jako otisk sooučasnosti. Na dvorní fasádě je umístěna trojice současně pojatý minimalistických „noframe“ oken.