Urbánní akupunktura: nástupiště na náměstí Republiky v Ostravě

2021 / vytvořeno v rámci výzvy na návrh úpravy veřejných prostranství městské třídy 28. října – Opavská pro MAPPA Ostrava / fotografie MAPPA, Roman Vlachynský

Ostravské náměstí Republiky je náměstím jen jménem. Současné řešení je výsledkem pragmatických aplikací norem a dopravních výpočtů, které dnes plně definují daný prostor. Tento stav má své výhody, i problémy. Navrhujeme řešení spočívající ve třech krocích.

1) Úklid: Stávající zastřešující konstrukce i prostranství okolo mají svůj šarm, je třeba je vyčistit, uklidit, zbavit vizuálního smogu, nahradit poškozené lavičky a koše. Konstrukci opatřujeme “republikánským” červeným nátěrem a bodovým nepřímým osvětlením umístěným pravidelně do mřížky konstrukce.

2) Učebnice urbanismu 20. století: Vysvětleme, proč toto prostranství vypadá současným způsobem. Urbanismus se ve 20. století postupně pragmatizoval a začal klást velký důraz na naplnění “technických” parametrů výstavby a městského života. Okótujme sklon, šířku a počet pruhů pěší rampy. Ukažme, jaký je poloměr otáčen trolejbusu. A tak dále. Nechceme se k postulátům minulých desetiletí stavět zády, ale bod po bodu vysvětlit, jaké nároky a parametry definovaly daný prostor v době, kdy vznikal.

3) Vytvořme náměstí: Vzhledem k parametrům této výzvy, není pochopitelně možné stavět skutečné náměstí. Můžeme však navrhovat i v jiné, než tří dimenzionální rovině a navrátit tak prostranství do roku 1918, po němž získalo své jméno. Navrhujeme vytvořit zvukovou stopu – nahrávku situovanou do roku 1918 zachycující každodenní život a ruch na náměstí, drobné rozhovory ostravských obyvatel té doby, otisky velkých dějin do těch menších – lokálních, nebo jen ruch velkoměsta v povzdálí. Reproduktory umístěn do střešní konstrukce budou v tišších momentech prostor vracet do doby před sto lety. Dodáme zvuk, obraz již pak zajistí představivost každého z nás.