Welcome Centre Ostravské univerzity

2022 / klient: Ostravská univerzita / fotografie: Jana Greplová

Půdorysný tvaru objektu se vyznačoval nejednoznačností komunikačních vazeb a celkovou nepřehledností, proto dispozice racionalizujeme a čistíme od nevhodného členění podružnými stavebními konstrukcemi. Materiálové řešení je pojato hierarchicky, aby usnadňovalo orientaci v budově. Je vytvořeno nové foyer, které je přístupné hlavním vstupem z nároží objektu a z ulice S.K. Neumanna. Vstupní prostor foyer bude očistěn na nosné konstrukce ve tvaru čtyřúhelníku. Do tohoto čtyřúhelníku je vsazena černá vestavba recepce a zádveří, která prostor přemění na kvádr a jasně určí novou osu objektu. Pro účely knihkupectví a OU shopu je vytvořena dlouhá místnost, jejíž podlouhlá prostorovost je zdůrazněna volbou podlahy a stropu a jejich návazností na boční stěny. Kompoziční vyváženost zajišťuje vertikální členění v podobě knižních regálů, které obklopují celý prostor dokola. Celý prostor knihkupectví je materiálově pojat co nejsvětlejší. Bílé police, strop, podlaha ve vzoru bílého terrazza. Tlumenou barevnost doplní různorodé hřbety knih v policích. Regály umístěné v prostoru jsou mobilní, aby bylo možno knihkupectví jednoduše přetvořit v přednáškový sál, diskuzní scénu a podobně.